Εαρινό 1983


  • Department of Sociology & Anthropology: Research Assistant στον Καθηγητή Braulio Muñoz (προετοιμασία υλικού για μελέτη πάνω στο έργο των Marx, Weber, Durkheim και Parsons)